Patent Tescili

Patent tescilinin asıl amacı buluş konusunun doğruluğu ve emsalsiz olmasına dayanarak tan buluş sahibinin üretmiş olduğu veya çözmüş olduğu bir oluşumunresmi olarak kendisine arz edilmesi işlemidir. Özellikle’de teknolojinin gelişmekte olduğu ülkelerde daha çok rağbet gören ve gelişme sağlayan patent hakkıSınai mülkiyet arz eden haklar içerisinde önemli bir yer edinmektedir.    Ülkemizde toplam’da 2 farklı patent türü var olmaktadır, bunlar incelemeli patentsistemi ve incelemesiz patent sistemi olarak iki ayrılmaktadır. İncelemeli patent sisteminin koruma süresi 20 yılken, incelemesiz patent sisteminin koruma süresi 7 yıl olarak belirtilmiştir.

BİR BULUŞA PATENT SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ HUSUSLAR NELERDİR?

Yenilikçi: Buluşun tamamen kişiye ait olması tescil edilmeden önce iyi bir araştırma yapılarak başkası tarafından meydana getirilmemesi üzerine yenilikçi bir buluş olması gerekmektedir. Sanayiye Elverişli Olması: Buluşun tamamen kurumsal alanlarda kolaylıkla uygulanabilir olması gerekmektedir. Bu özelliğe sahip olmayan buluşlar genellikle RED onayı almaktadır. Tekniğin Bulunması Üzerine Durumun Aşılması: Bu maddede konuya uzman olan kişi veya kişilerin kolay bir şekilde düşünerek uygulamaya koyamaması üzerinedir.

HANGİ TÜR BULUŞLARA VEYA KONULARA PATENT İŞLEMİ UYGULANMAZ?

·Oyun, ticari ve zihni olarak nitelendirilen plan veya usullerin dışında kalan kurallar. · Matematik konulu metotlar, bilimsel anlam taşıyan teoriler ve keşiflere patent uygulanmaz. · Estetik, edebiyat veya sanat eserleri ile ilgili yaratmalara olanak tanınmaz. · Hayvanların veya bitkilerin buluşları üzerine patent uygulaması ön görülmemekle beraber, aynı zaman’da beslenme ve yetiştirilme üzerine de bir buluş olanağı patent işleminde bulunmamaktadır.İnsanlara veya hayvanlara dayalı hastalık, sağlık veya benzeri oluşumlar patent işlemine tabi tutulamaz. · Buluşun tahrik edici, kamu düzenine aykırı veya ahlak dışı olması patent işlemine uygun değildir.