Tel : 0212 523 80 80 (Pbx) Fax : 0212 523 18 39 E-mail : info@sivripatent.com
Pazartesi - Cuma : 09:00 - 18:00
Tel : 0212 523 80 80 (Pbx) Fax : 0212 523 18 39 E-mail : info@sivripatent.com
Pazartesi - Cuma : 09:00 - 18:00

Marka Tescil Hizmetleri

Ürün ya da hizmetin diğerlerinden kesin olarak ayırt edilmesini sağlayan işaret, harf ya da sembollere marka adı verilmektedir. Markalar bu yönüyle insanların adlarına benzetilebilir. Nasıl ki her bir insanın adı diğerinden farklı ise aynı şekilde her bir işletmenin de kendisine ait bir marka adı bulunmalıdır. Bu olmadığı durumlarda ortada var olan bir markanın olduğundan söz edilemez.

Tüm bu işlemlerin tamamlanması için marka tescil hizmetleri verilen yerler vardır. Marka tesciline yönelik yürütülen bu hizmetlerde bir işletmenin markasını diğerinden ayırt ederek tamamen kendisine aitliğini elde etmesi sağlanmaktadır. Bu şekilde de söz konusu ürün ya da hizmetin diğerlerinden ayırt edilebilmesi sağlanmaktadır.

Marka Tescil Süreci

Marka Tescil Hizmetleri

Marka tescili oldukça önemli bir konudur. Çünkü sonuç itibariyle bir daha asla başkalarının kullanamayacağı bir ürün ya da hizmetin markasının o işletmeye ait olmasının damgası vurulmaktadır. İşte bu anlamda marka veya patent tescil ettirmek süreçleri son derece önemli bir hizmet alanı olarak görülmektedir. Görülen bu hizmet alanlarının da sahip olduğu unsurlar dikkate alındığı zaman markaların veya patentlerin taşımış oldukları anlamlar son derece önemli bir konuyu ortaya koymaktadır.

Patent tescil işlemleri bütün bu yönler dikkatle takip edildiği zaman süreklilik esasına dayanarak bir buluşun veya yenilikçi bir keşfin tamamen kaşifine ait olmasını ifade etmektedir. Zaten Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu da konuya bu açıdan yaklaşmaktadır.

Türk Patent Enstitüsü Onaylı Tescil İşlemi

TPE (Türk Patent Enstitüsü) marka veya patent almada resmi merci olarak hizmet vermektedir. Verilen hizmetler bakımından söz konusu enstitü tarafından onaylanan marka ve patentler tamamen kişisel özellikte ve tamamen kişiye aitlik niteliğindedir. Bu da başlı başına patent tescil merkezi olarak dinamik bir markanın ortaya koyabileceği tescil işlemini oluşturmaktadır. Bir diğer işlemlerden olması dolayısıyla da tescil işlemleri arasında bulunan Sivri Patent merkezi marka/patent tescil sürecinin tamamlanmasına yönelik etkin bir şekilde çalışmaların yürütülmesini sağlamada son derece öne çıkan unsurlar taşımaktadır.

Taşınan bu unsurlar bakımından dikkate değer süreçler içerisinde bulunularak nitelikli ve daima pozitif bir tescil işleminin tamamlanması mümkün hale gelmektedir.

Marka Tescil Hizmetleri ile ilgili daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.