Tel : 0212 523 80 80 (Pbx) Fax : 0212 523 18 39 E-mail : info@sivripatent.com
Pazartesi - Cuma : 09:00 - 18:00
Tel : 0212 523 80 80 (Pbx) Fax : 0212 523 18 39 E-mail : info@sivripatent.com
Pazartesi - Cuma : 09:00 - 18:00

Marka Tescili İstanbul

Bir firmanın mal ve hizmetlerini diğer işletmenin hizmetlerinden ayıran her türlü işarete marka denir. İşletme hizmetlerini birbirinden ayıran her türlü harf, kelime, işaret, şekil ve sayılara marka tescili denir. Marka tescilinde en önemli unsur konu olan işaretin ayırt edici olmasıdır. Marka sahibi tarafından ürünün belirlenmesi, ürünün taklit edilmemesi açısından marka tescillemek son derece önemlidir. Ayırt edicilik marka tescili İstanbul işareti kelime veya şeklin diğer firmalardan ayrı olması en önemli kriterdir.

Marka Tescili Başvurusu

Marka Tescili İstanbul

Marka tescil işlemlerinde tek yetkili merci Türk Patent Enstitüsüdür. Resmi başvuru yapıldıktan sonra merci tarafından marka tescil hizmetleri incelenir. Marka başvurusu için öncelikle online ortamda gerekli evraklar doldurulur. Elle doldurulmuş dilekçeler kabul edilmez. Marka başvurusu şirket için yapılacaksa, ücretinin ödendiğine dair belge, sınıf ve sınıfların ücretinin ödendiğine dair belge, başvuru vekil tarafından yapılıyorsa vekaletname, vergi levha fotokopisi, şirket imza sirküleri, markayı ifade eden logo, vekaletname yoksa noter onayı gibi evraklar marka tescil işlemleri için eksiksiz bir şekilde tamamlanmalıdır. Ancak kişi için başvuru yapılıyorsa kimlik fotokopisi, markayı temsil eden logo, vekaletname veya noter onayı gereklidir.

Süre ve İşlem Formları

Marka başvurusunun tescili için gerekli marka tescil belgesi ücretinin ödendiğini gösteren belge 2 aylık süre içinde Enstitüye sunulması gerekir. Ancak gönderilen belgelerde eksiklik durumu söz konusu olduğunda başvuru sahibine 2 aylık süre verilir. Bu süre içinde eksiklik giderilmezse marka tescil işlemleri yapılmaz ve talep işlemden kaldırılır. Yönetmelikte geçen başvuru formu, dilekçe talep, başvuru dilekçesi Enstitüye tarafından geçerli görülen işlem formlarıdır. Zorunludur. Türk Patent ve Marka Kurumu, patent tescili için yetkili kurumdur. Patent başvurusu ise patent için belirlenen tarifname ile yapılmaktadır. Başvurunun kuruma göre hazırlanması önemlidir.

Yenileme Başvurusu Gerekli Evraklar

Süresi geçen bir marka, marka sahibi ve vekilin yenileme ücretini ödemesi koşulunda yenilenir. Koruma ayın son günü esas alınarak 6 ay içerisinde gerçekleşir. Bu sürede yenileme talebi, ek bir ücret ödemesi halinde koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren 6 ay süre verilir. Dilekçe ve ücretin ödendiğini gösteren bir belge ile başvuru yapılır. Marka tescil ve patent tescilini profesyonel hizmet sağlayan Sivri Patent ile yapılabilir.

Marka Tescili İstanbul ile ilgili daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.